ضد آب

یک ساختمان محافظت نشده وقتي در برابر بوراني با سرعت 32 کيلومتر در ساعت قرار گيرد مي تواند طي مدت 6 ساعت بيش از 10 ليتر آب به ازاي هر متر مربع را جذب نمايد. با استفاده از محصولات نانوی ضد آب می توان از ساختمان محافظت کرد.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.